Hartenkreet

Laat me hier mee starten. Ik geloof in politiek. Het is mijn stiel, op één of andere manier een beetje een roeping. We moeten als samenleving onszelf organiseren. We moeten keuzes maken voor vandaag en morgen en de ars politika speelt hierin een centrale rol. Ik sla mijn hartenkreet dus uit liefde voor de politiek.

Laat me hier mee starten. Politiek is mensenwerk. Het is gedoemd om ook geconfronteerd te worden met de fouten die mensen eigen zijn. Dat was zo, dat is zo en zal altijd zo zijn. Ik sla mijn hartenkreet dus uit liefde voor al die mensen die met vallen en opstaan aan politiek doen.

Laat me hier mee starten. Het ligt in ons aller handen. Alles is politiek, veranderen doen we het samen. Politici van deze of gene partij, burgers op allerlei plaatsen in onze samenleving. Het zal van onderuit zijn, of het zal niet zijn. Het zal met, voor en door ieder van ons zijn. Een samenleving die kiest voor eerlijkheid en menselijkheid. Ik sla deze hartenkreet uit passie voor een samenleving waar ieder zijn plaats in krijgt. Die zorgt voor vandaag en morgen.

Maar ik sla dus die hartenkreet. Een oproep aan al mijn collega-politici, incluis mezelf, tot een sterkere politieke cultuur. De (her)ontwikkeling van een set aan waarden die ons allen bindt. We doen niet aan politiek voor onszelf, niet voor een specifiek persoon of doelpubliek, maar eerst en vooral voor het geheel aan individuen in die wereld rondom ons.

Iedere dag zie ik in mijn eigen partij en daarbuiten tientallen mensen, jong en ouder, die keuze maken. Een keuze pro politiek, een keuze voor de samenleving. We moeten dit uitdrukken, onszelf en anderen steeds wakker houden. Opdat we niet verglijden in de politiek die ons brengt waar we al te vaak in terecht komen. In een politiek vanwaar burgers afhaken, alle geloof verliezen.

Het gaat vaak niet om regels, het gaat vaak niet om wetten, het gaat zelfs vaak niet om centen. Het gaat om ingesteldheid, het gaat om belangen zuiver houden. Het gaat om oprecht te omarmen wat er uit de samenleving opborrelt. Het gaat om dag na oplettend te zijn. Het gaat om ‘nee’ durven zeggen. Het gaat om ‘uit te durven leggen’. Het gaat om je eigen ambitie temmen.

Want ja, de samenleving verwacht soms andere politici, nl. politici die electoraal of ander belang nastreven. En ja, dat is soms een onmogelijk of ondankbaar spagaat voor ons. Maar nee, dat is niet in de eerste plaats de schuld van die samenleving. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van leiders om te tonen en te leren dat het anders kan. Dag na dag, jaar na jaar, voor een hernieuwd geloof in politiek.

Tags: